شنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۷


زاهد برو که طالع اگر طالع منست
جامم به دست باشد و زلف نگار هم